Himmapan Homepage
About Himmapan The Creatures The Book Sponsorship FAQs Contact Us Sitemap
หิมพานต์ English Version Thai Version
main image
เกี่ยวกับป่าหิมพานต์
ตำนานป่าหิมพานต์
ภูมิศาสตร์ของป่าหมพานต์
วรรณกรรมกับตำนานป่าหิมพานต์
พุทธศาสนากับตำนานป่าหิมพานต์
ศาสนาฮินดูกับตำนานป่าหิมพานต์
ความเชื่ออื่นที่คล้ายคลึง
เรียนรู้เพิ่มเติม
หน้าแรก > เกี่ยวกับป่าหิมพานต์ > ภูมิศาสตร์ของป่าหิมพานต์
ป่าหิมพานต์อยู่แห่งไหน

ตามตำนานกล่าวไว้ว่าป่าหิมพานต์ตั้งอยู่บนเขา หิมาลายาหรือหิมาลัย คำว่า “หิมาลายา” นั้นเป็นคำที่ ีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤต ซึ่งแปลว่าสถาน ที่ๆ ถูกปกคลุมด้วยหิมะ ทางด้านภูมิศาสตร์หิมาลัยเป็น เทือกเขาในทวีปเอเชีย ประกอบไปด้วยเขาแนว ขนานหลายๆลูก และเป็นเทือกเขาที่มียอดเขาสูง ชัน กว่า ๓๐ ยอดเขามีความสูงเกิน ๗,๖๒๐ เมตร (๒๕,๐๐๐ ฟุต) โดยมียอดเขาเอเวอเรสต์ซึ่งสูงถึง ๘,๕๓๕ เมตร (๒๙,๐๒๙ ฟุต) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก.
 
ความกว้างโดยเฉลี่ยของเทือกเขาหิมาลัยอยู่ที่ประ มาณ ๒๐๐ กิโลเมตร เทือกเขาพาดเป็นแนวจากทิศ ตะวันออกไป ทิศตะวันตกถึงตอนกลางของประเทศ เนปาล และเป็นแนวจาก ทิศตะวันออก เฉียงใต้ไปทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือครอบคลุม อาณาบริเวณหลายประเทศจากอาฟกานิสถาน ปากีสถาน จีน อินเดีย เนปาล ภูฏาณ บังคลาเทศ และสหภาพพม่า
 
ภูมิอากาศของเทือกเขาหิมาลัยนั้นค่อนข้างจะคาดคะเนลำบาก แต่โดยรวมแล้วขึ้นอยู่กับระดับความสูง อุณหภูมิจะอยู่ในระดับต่ำ ในเขตภูเขาสูงและในเขต เนินเขาจะมีความชื้นสูง


 


   

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Resources Himalaya
Travel Himalayas
Himalaya Gallery
 
 

 © Himmapan.com. สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ หิมพานต์ ดอท คอม ในเครือ ShopsSquare

ทำจากแมคล้วนๆ
NewWebPick.com DesignIsKinky.com CompouterLove.net k10k.com IDNWorld.com VektorJunkie.com Pictoplasma.com MemoryDust.com Lounge72.com Shift.jp.org elvtr.com eboy.com digitalthread.com creativebehavior.com ogs.ru halfproject.com gouw.com halfproject.com pixelsurgeon.com 3d02.com
playgroundpilot.com pixelfucker.net stepfools.com db-db.com hardcoregraphic.com khaosanroad.com discoverythailand.com Bangkokbeat.com